Priming van het geheugen

Het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere respons in het brein oproept als die stimulus eerder waargenomen is.

Priming is het verschijnsel dat een stimulus een snellere of sterkere respons in het brein oproept als die stimulus eerder waargenomen is. Dit fenomeen heeft ook een grote link met patroonherkenning. Waarom vermeld ik priming in verband met tarot? Tijdens een tarotlezing worden de getrokken of gevallen kaarten en hun bijbehorende symboliek grondig bestudeerd. Door de conclusies die bereikt worden tijdens zo’n lezing, ga je die conclusies koppelen aan de symboliek op of achter de prenten die je zag, ook al stond daar iets op dat je niet noodzakelijk bewust hebt opgemerkt. Als je dan later nog eens in aanraking komt met diezelfde symboliek, ga je de bijbehorende conclusie mogelijk nogmaals herinneren. Priming wordt beschouwd als een van de manifestaties van het impliciete, of niet-declaratieve geheugen. Dit laatste is een vorm van het langetermijngeheugen waarbij er niet direct sprake is van bewuste beleving van of toegang tot opgeslagen kennis. Omdat het gaat over het langetermijngeheugen, kan het goed zijn dat je pas na een hele tijd herinnerd wordt aan de conclusies of boodschap die je aan de tarotlezing hebt overgehouden. Hierdoor kan je het idee krijgen dat tarotkaarten de toekomst kunnen voorspellen. Het niet-declaratieve geheugen bestaat uit meerdere deelvormen, zoals het procedurele geheugen, priming en conditionering. Het procedurele geheugen heeft zowel betrekking op het leren van motorische vaardigheden, zoals leren fietsen, als het leren van bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals het leren lezen: het zogeheten skill learning. Dit is het door herhaling en in kleine stapjes leren steeds beter te presteren. Conditionering is in de leerpsychologie een verzamelterm voor leerprocessen waardoor een organisme zich aanpast aan de omgeving. Geconditioneerd gedrag verwijst naar gedrag dat in functie staat van omgevingscondities. Dit werd vooral door het behaviorisme sterk benadrukt, in de vorm van operante en klassieke conditionering, door o.a. Pavlov en Skinner. Affirmaties en omdenken zijn een hedendaags alom vertegenwoordigd voorbeeld van conditionering. Als je elke ochtend tegen jezelf zegt dat je zin hebt in de nieuwe dag, dan ga je daar ook een effect van zien. op het einde van een tarotlezing bij mij is er altijd de mogelijkheid om een eventuele passende affirmatie mee naar huis te nemen, zodat je jezelf kan trainen in die nieuwe gedachtestroom.

 

(bron: Wikipedia)

Hoe kan je mij bereiken?

Contact details

Wil je me boeken voor events, privé- of personeelsfeestjes?

Contacteer me dan gerust via e-mail.

WIL JE MEER?

SCHRIJF JE IN OM DE LAATSTE UPDATES OVER MIGHTY STARDUST TE KRIJGEN, PLUS WAT EXCLUSIEVE GOODIES!

Selecteer waarvan je op de hoogte gehouden wilt worden:

Wij spammen niet! Beloofd.